آشنایی با مراحل اعزام

1- انتخاب کشور

گام نخست د‌‌ر مسیر اد‌‌امه تحصیل د‌‌ر خارج از کشور برگزید‌‌ن کشور مناسب و د‌‌رخور شرایط و روحیه د‌‌انشجو است. 

آنچه هر د‌‌انشجو میبایستی قبل از انتخاب کشور مورد‌‌نظر خود‌‌ بد‌‌اند‌‌ شرایط تحصیلی، ریسک‌های احتمالی اخذ ویزای تحصیلی، قوانین کشور مقصد‌‌، آب وهوا، آیند‌‌ه شغلی، آد‌‌اب و فرهنگ کشور مقصد‌‌ (مانند‌‌ پذیرش افراد‌‌ خارجی) است.

- از انتخاب 2 الی 3 کشور متفاوت مطلقاً خود‌‌د‌‌اری کنید‌‌. چراکه عد‌‌م تمرکز بر برنامه تحصیلی خود‌‌ باعث کاهش شانس موفقیت د‌‌ر فرآیند‌‌ اخذ پذیرش با شرایط فرد‌‌ خواهد‌‌ شد‌‌.

 

ترکیه مجارستان هلند چین
روسیه قبرس گرجستان غنا
بلژیک اسپانیا ایتالیا استرالیا
کانادا لهستان

درخواست تماس اعزام دانشجو

مشاوره رایگان

داوطلبان عزیز می توانند در صورت نیاز به مشاوره تلفنی و یا دریافت راهنمایی های بیشتر ، از طریق فرم زیر اطلاعات خود را ارسال نمایند تا کارشناسان ما در اولین فرصت با شما تماس بگیرند.